Privaatsuseeskirjad

Privaatsus


Isikuandmete kogumine ja töötlemine


Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. 24a.lv ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.


Isikuandmete kasutamine


24a.lv kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel.Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks millega võimaldame Teile ligipääsu tellimuskohase info kohta. 24a.lv ei väljasta Teie andmeid kolmandatele isikutele. Kõik 24a.lv töötajad on nõustunud ning kohustatud kinni hoidma konfidensiaalsusnõuetes.


Valikuvõimalus


Te omate täieliku kontrolli oma andmete üle mille olete edastanud 24a.lv.Juhul kui te ei soovi oma isikuandmeid edastada 24a.lv veebipoele, tuleb ära märkida, et on võimalus, et me ei saa Teile võimaldada ligipääsu kõigile lehekülje funktsioonidele. Kui soovite keelduda uudiskirjadest oma meiliaadressile teavitage meid sellest meili teel.


Automaatselt edastatav informatsioon (Mitteisiklik informastioon)


Külastades veebilehte 24a.lv salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.


Cookies


Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge. 24a.lv kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.


Turvalisus


24a.lv kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.


Alaealiste ligipääs leheküljele


24a.lv soovitab kõigil lastevanematel selgitada lastele, et isiklike andmeid tuleb sisestada internetti kohusetundlikult. 24a.lv ei soovita alaealistel sisestada 24a.lv leheküljele mistahes isikuandmeid ilma lapsevanema nõus- või juuresolekuta. 24a.lv ei soovi nimelt koguda või ära kasutada alaealiste isikuandmeid ning ei edasta neid kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta.


Informatsioon


Kui Teil on küsimused privaatsustingimuste või Teie isikuandmete töötlemise kohta võtke palun ühendust isikuga kes vastutab andmekaitse eest. E-post:info@24a.lv


Muudatused


Kõik muudatused meie privaatsustingimustes kajastatakse meie veebis ja teistes vastavates asukohtades.

Küsimuste tekkimise korral olete alati teretulnud meiega ühendust võtma!